Hem

PROJEKTLEDNING SOM GER RESULTAT

Välkommen till Solna Consulting Group. Vi arbetar med projektledning inom affärsutveckling, marknadsföring, konferens och utbildning.

VI LEVERERAR VERKLIG FÖRÄNDRING

Framgångsrik förändring kräver professionalism och ledarskap. Solna Consulting Group hjälper ditt företag att gå från idé till handling genom att söka upp och stärka den kompetens och vision som redan finns. Vi arbetar dagligen med problemlösning inom en rad olika områden och branscher.

02

PROJEKTLEDNING
MARKNADSFÖRING
ORGANISATIONSUTVECKLING
UTBILDNING/KONFERENS
PROJEKTLEDNING
MARKNADSFÖRING
ORGANISATIONSUTVECKLING
UTBILDNING/KONFERENS

Projekt blir en allt vanligare arbetsform. Vi jobbar effektivt med snabbrörlighet och struktur som ledord i vår projektledning. Då blir affären framgångsrik och målen uppnås snabbt.

Idag når du nya – och gamla- kunder framför allt via digital marknadsföring. Vi hjälper till med målgruppsanalys och marknadsföring via sociala medier, nyhetsbrev och webbplatser. Det är både kostnadseffektivt och ger bra resultat.

I den snabba förändringstakt vår omvärld rör sig blir det allt viktigare att rusta sig för effektiv snabbrörlighet. Gör rätt personer i rätt konstellationer rätt saker i rätt tid? Är den organisatoriska effektiviteten använd till sin fulla potential, i syfte att frigöra tid till rätt saker och maximera motivation och engagemang? Vi hjälper er att se över organisationen och hitta förändringar som gör ert företag effektivt och konkurrenskraftigt.

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av att arrangera intressanta utbildningar och konferenser både för internt bruk och externa kunder. Behöver ni arrangera konferens för 1000 personer eller utbilda fem personer – inga problem, det fixar vi!

03

VÅRA KUNDER

04

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Vi arbetar med företag i alla storlekar och från en rad olika branscher. Kontakta oss om du är intresserad av våra tjänster eller vill veta mer om oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

T: 070-3004981

— 01

— 02

— 03

— 04

— 05
Slider